Kisah Rasulullah Muhammad SAW Saat Menangis Di Padang Mahsyar

Date:

Share post:

kisah nabi Muhammad s.a.w menangis di Padang Mahsyar

Dari Usman bin Affan bin Dahaak bin Muzahim daripada Abbas ra, bapa
saudara Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW telah bersabda, yang bermaksud:

“Aku adalah orang (manusia) yang paling awal dibangkitkan dari kubur
(bumi) pada hari kiamat yang tiada kebanggaan. Bagiku ada syafaat pada
hari kiamat yang tiada kemegahan. Bendera pujian di tanganku dan
nabi-nabi keseluruhannya berada di bawah benderaku. Umatku adalah umat
yang terbaik. Mereka adalah umat yang pertama dihisab sebelum umat yang
lain. Ketika mereka bangkit dari kubur, mereka akan mengibas (membuang)
tanah yang ada di atas kepala mereka. Mereka semua akan berkata:

“Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan kami bersaksi
bahawa Muhammad itu Rasulullah. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah
Taala serta dibenarkan oleh para rasul.” Ibnu Abbas ra berkata: “Orang
yang pertama dibangkitkan dari kubur di hari kiamat ialah Muhammad SAW.
Jibril as akan datang kepadanya bersama seekor Buraq. Israfil pula
datang dengan membawa bersama bendera dan mahkota. Izrail pula datang
dengan membawa bersamanya pakaian-pakaian syurga.”

Jibril as akan menyeru: “Wahai dunia! Di mana kubur Muhammad SAW?” Bumi
akan berkata: “Sesungguhnya, Tuhanku telah menjadikan aku hancur. Telah
hilang segala lingkaran, tanda dan gunung-ganangku. Aku tidak tahu
dimana kubur Muhammad SAW.”

Rasulullah SAW bersabda:

“Lalu diangkatkan tiang-tiang dari cahaya dari kubur Nabi Muhammad SAW
ke awan langit. Maka, empat malaikat berada di atas kubur.”

Israfil bersuara: “Wahai roh yang baik! Kembalilah ke tubuh yang baik!”
Maka, kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mula
terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri,
baginda SAW telah membuang tanah di atas kepala dan janggut baginda SAW.
Baginda SAW melihat kanan dan kiri. Baginda SAW dapati, tiada lagi bangunan.

Baginda SAW menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Jibril as
berkata kepadanya: “Bangun wahai Muhammad! Sesungguhnya kamu di sisi
Allah Taala di tempat yang luas.” Baginda SAW bertanya, “Kekasihku
Jibril! Hari apakah ini?”

Jibril as menjawab: “Wahai Muhammad! Janganlah kamu takut! Inilah hari
kiamat. Inilah hari kerugian dan penyesalan. Inilah hari pembentangan
Allah Taala.” Baginda SAW bersabda: “Kekasihku Jibril! Gembirakanlah aku!”

Jibril as berkata: “Apakah yang kamu lihat di hadapanmu?” Baginda SAW
bersabda: “Bukan seperti itu pertanyaanku.” Jibril as berkata: “Adakah
kamu tidak melihat bendera kepujian yang terpacak di atasmu?” Baginda
SAW bersabda: “Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan
umatku. Di mana perjanjian mereka?” Jibril as berkata: “Demi keagungan
Tuhanku! Tidak akan terbongkar oleh bumi daripada manusia, sebelummu?”
Baginda SAW bersabda: “Nescaya akan, kuatlah pertolongan pada hari ini.
Aku akan mensyafaatkan umatku.” Jibril as berkata kepada baginda SAW:
“Tungganglah Buraq ini wahai Muhammad SAW dan pergilah ke hadapan
Tuhanmu!” Jibril as datang bersama Buraq ke arah Nabi Muhammad SAW.
Buraq cuba meronta-ronta.

Jibril as berkata kepadanya: “Wahai Buraq! Adakah kamu tidak malu dengan
makhluk yang paling baik dicipta oleh Allah Taala? Sudahkah Allah Taala
perintahkan kepadamu agar mentaatinya?” Buraq berkata: “Aku tahu semua
itu. Akan tetapi, aku ingin dia mensyafaatiku agar memasuki syurga
sebelum dia menunggangku.

Sesungguhnya, Allah Taala akan datang pada hari ini di dalam keadaan
marah. Keadaan yang belum pernah terjadi sebelum ini.” Baginda SAW
bersabda kepada Buraq: “Ya! Sekiranya kamu berhajatkan syafaatku,
nescaya aku memberi syafaat kepadamu.” Setelah berpuas hati, Buraq
membenarkan baginda SAW menunggangnya lalu dia melangkah. Setiap
langkahan Buraq sejauh pandangan mata.

Apabila Nabi Muhammad SAW berada di Baitul Maqdis di atas bumi dari
perak yang putih, malaikat Israfil as menyeru: “Wahai tubuh-tubuh yang
telah hancur, tulang-tulang yang telah reput, rambut-rambut yang
bertaburan dan urat-urat yang terputus-putus! Bangkitlah kamu dari perut
burung, dari perut binatang buas, dari dasar laut dan dari perut bumi ke
perhimpunan Tuhan yang Maha Perkasa. Roh-roh telah diletakkan di dalam
tanduk atau sangkakala. Di dalamnya ada beberapa tingkat dengan bilangan
roh makhluk.

Setiap roh, akan didudukkan berada di dalam tingkat. Langit di atas bumi
akan menurunkan hujan dari lautan kehidupan akan air yang sangat pekat
seperti air mani lelaki. Daripadanya, terbinalah tulang-tulang.
Urat-urat memanjang. Daging kulit dan bulu akan tumbuh. Sebahagian
mereka akan kekal ke atas sebahagian tubuh tanpa roh.

Allah Taala berfirman: “Wahai Israfil! Tiup tanduk atau sangkakala
tersebut dan hidupkan mereka dengan izinKu akan penghuni kubur.
Sebahagian mereka adalah golongan yang gembira dan suka. Sebahagian dari
mereka adalah golongan yang celaka dan derita.” Malaikat Israfil as
menjerit: “Wahai roh-roh yang telah hancur! Kembalilah kamu kepada
tubuh-tubuh mu. Bangkitlah kamu untuk dikumpulkan di hadapan Tuhan
semesta alam.” Allah Taala berfirman: “Demi keagungan dan ketinggianKu!
Aku kembalikan setiap roh pada tubuh-tubuhnya!”

Apabila roh-roh mendengar sumpah Allah Taala, roh-roh pun keluar untuk
mencari jasad mereka. Maka, kembalilah roh pada jasadnya. Bumi pula
terbongkar dan mengeluarkan jasad-jasad mereka. Apabila semuanya sedia,
masing-masing melihat. Nabi SAW duduk di padang pasir Baitul Maqdis,
melihat makhluk-makhluk. Mereka berdiri seperti belalang yang
berterbangan. 70 umat berdiri. Umat Nabi Muhammad SAW merupakan satu
umat (kumpulan). Nabi SAW berhenti memperhatikan ke arah mereka.

Mereka seperti gelombang lautan. Jibril as menyeru: “Wahai sekalian
makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah
disediakan oleh Allah Taala.” Umat-umat datang di dalam keadaan
satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat,
baginda SAW akan bertanya: “Di mana umatku?”

Jibril as berkata: “Wahai Muhammad! Umatmu adalah umat yang terakhir.”
Apabila nabi Isa as datang, Jibril as menyeru: Tempatmu!” Maka nabi Isa
as dan Jibril as menangis. Nabi Muhammad SAW berkata: “Mengapa kamu
berdua menangis.” Jibril as berkata: “Bagaimana keadaan umatmu, Muhammad?”

Nabi Muhammad bertanya: “Di mana umatku?” Jibril as berkata: “Mereka
semua telah datang. Mereka berjalan lambat dan perlahan.” Apabila
mendengar cerita demikian, Nabi Muhammad SAW menangis lalu bertanya:
“Wahai Jibril! Bagaimana keadaan umatku yang berbuat dosa?” Jibril as
berkata: “Lihatlah mereka wahai Muhammad SAW!” Apabila Nabi Muhammad SAW
melihat mereka, mereka gembira dan mengucapkan selawat kepada baginda
SAW dengan apa yang telah Allah Taala muliakannya. Mereka gembira kerana
dapat bertemu dengan baginda SAW. Baginda SAW juga gembira terhadap mereka.

Nabi Muhammad SAW bertemu umatnya yang berdosa. Mereka menangis serta
memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru: “Wahai Muhammad!”
Air mata mereka mengalir di pipi. Orang-orang zalim memikul kezaliman
mereka.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Wahai umatku.” Mereka berkumpul di sisinya.
Umat-umatnya menangis. Ketika mereka di dalam keadaan demikian,
terdengar dari arah Allah Taala seruan yang menyeru: “Di mana Jibril?”

Jibril as berkata: “Jibril di hadapan Allah, Tuhan semesta alam.” Allah
Taala berfirman di dalam keadaan Dia amat mengetahui sesuatu yang
tersembunyi: “Di mana umat Muhammad SAW?” Jibril as berkata: “Mereka
adalah sebaik umat.”

Allah Taala berfirman: “Wahai Jibril! Katakanlah kepada kekasihKu
Muhammad SAW bahawa umatnya akan datang untuk ditayangkan di hadapanKu.”
Jibril as kembali di dalam keadaan menangis lalu berkata: “Wahai
Muhammad! Umatmu telah datang untuk ditayangkan kepada Allah Taala.”
Nabi Muhammad SAW berpaling ke arah umatnya lalu berkata: “Sesungguhnya
kamu telah dipanggil untuk dihadapkan kepada Allah Taala.” Orang-orang
yang berdosa menangis kerana terkejut dan takut akan azab Allah Taala.
Nabi Muhammad SAW memimpin mereka sebagaimana pengembala memimpin
ternakannya menuju di hadapan Allah Taala.

Allah Taala berfirman: “Wahai hambaKu! Dengarkanlah kamu baik-baik
kepadaKu tuduhan apa-apa yang telah diperdengarkan bagi kamu dan kamu
semua melakukan dosa!” Hamba-hamba Allah Taala terdiam. Allah Taala
berfirman: “Hari ini, Kami akan membalas setiap jiwa dengan apa yang
telah mereka usahakan. Hari ini, Aku akan memuliakan sesiapa yang
mentaatiKu. Dan, Aku akan mengazab sesiapa yang menderhaka terhadapKu.
Wahai Jibril! Pergi ke arah Malik, penjaga neraka! Katakanlah kepadanya,
bawakan Jahanam!”

Jibril pergi berjumpa Malik, penjaga neraka lalu berkata: “Wahai Malik!
Allah Taala telah memerintahkanmu agar membawa Jahanam.” Malik bertanya:
“Apakah hari ini?”

Jibril menjawab: “Hari ini adalah hari kiamat. Hari yang telah
ditetapkan untuk membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka
usahakan.” Malik berkata: “Wahai Jibril! Adakah Allah Taala telah
mengumpulkan makhluk?” Jibril menjawab: “Ya!” Malik bertanya: “Di mana
Muhammad dan umatnya?” Jibril berkata: “Di hadapan Allah Taala!” Malik
bertanya lagi: “Bagaimana mereka mampu menahan kesabaran terhadap
kepanasan nyalaan Jahanam apabila mereka melintasinya sedangkan mereka
semua adalah umat yang lemah?” Jibril berkata: “Aku tidak tahu!” Malik
menjerit ke arah neraka dengan sekali jeritan yang menggerunkan.

Neraka berdiri di atas tiang-tiangnya. Neraka mempunyai tiang-tiang yang
keras, kuat dan panjang. Api dinyalakan sehingga tiada kekal mata
seorang dari makhluk melainkan bercucuran air mata mereka (semuanya
menangis). Air mata sudah terhenti manakala air mata darah manusia
mengambil alih. Kanak-kanak mula beruban rambut. Ibu-ibu yang memikul
anaknya mencampakkan mereka.

Manusia kelihatan mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk.
Rasulullah SAW Membela Umatnya Di padang mahsyar orang yang mula-mula
berusaha ialah nabi Ibrahim as.

Baginda bergantung dengan asap Arsy yang naik lalu menyeru: “TuhanKu dan
Penguasaku! Aku adalah khalilMu Ibrahim. Kasihanilah kedudukanku pada
hari ini! Aku tidak meminta kejayaan Ishak dan anakku pada hari ini.”

Allah Taala berfirman: “Wahai Ibrahim! Adakah kamu melihat Kekasih
mengazab kekasihnya.” Nabi Musa as datang. Baginda bergantung dengan
asap Arsy yang naik lalu menyeru: “KalamMu. Aku tidak meminta kepadaMu
melainkan diriku. Aku tidak meminta saudaraku Harun. Selamatkanlah aku
dari kacau bilau Jahanam!” Isa as datang di dalam keadaan menangis.

Baginda bergantung dengan Arsy lalu menyeru: “Tuhanku. Penguasaku.
Penciptaku! Isa roh Allah. Aku tidak meminta melainkan diriku.
Selamatkanlah aku dari kacau bilau Jahanam!” Suara jeritan dan tangisan
semakin kuat.

Nabi Muhammad SAW menyeru: “Tuhanku. Penguasaku Penghuluku. !Aku tidak
meminta untuk diriku. Sesungguhnya aku meminta untuk umatku dariMu!”
Ketika itu juga, neraka Jahanam berseru: “Siapakah yang memberi syafaat
kepada umatnya?”

Neraka pula berseru: “Wahai Tuhanku. Penguasaku dan Penghuluku!
Selamatkanlah Muhammad dan umatnya dari seksaannya! Selamatkanlah mereka
dari kepanasanku, bara apiku, penyeksaanku dan azabku! Sesungguhnya
mereka adalah umat yang lemah. Mereka tidak akan sabar dengan
penyeksaan.” Malaikat Zabaniah menolaknya sehingga terdampar di kiri
Arsy. Neraka sujud di hadapan Tuhannya.

Allah Taala berfirman: “Di mana matahari?” Maka, matahari dibawa
mengadap Allah Taala. Ia berhenti di hadapan Allah Taala. Allah Taala
berfirman kepadanya: “Kamu! Kamu telah memerintahkan hambaKu untuk sujud
kepada kamu?” Matahari menjawab. “Tuhanku! Maha Suci diriMu! Bagaimana
aku harus memerintahkan mereka berbuat demikian sedangkan aku adalah
hamba yang halus?”

Allah Taala berfirman: “Aku percaya!” Allah Taala telah menambahkan
cahaya dan kepanasannya sebanyak 70 kali ganda. Ia telah dihampirkan
dengan kepala makhluk.” I

bnu Abbas r.h. berkata: “Peluh manusia bertiti dan sehingga mereka
berenang di dalamnya. Otak-otak kepala mereka menggeleggak seperti
periuk yang sedang panas. Perut mereka menjadi seperti jalan yang
sempit. Air mata mengalir seperti air mengalir. Suara ratap umat-umat
manusia semakin kuat. Nabi Muhammad SAW lebih-lebih lagi sedih. Air
matanya telah hilang dan kering dari pipinya. Sekali, baginda SAW sujud
di hadapan Arsy dan sekali lagi, baginda SAW rukuk untuk memberi syafaat
bagi umatnya. Para Nabi melihat keluh kesah dan tangisannya.

Mereka berkata: “Maha Suci Allah! Hamba yang paling dimuliakan Allah
Taala ini begitu mengambil berat, hal keadaan umatnya.

Daripada Thabit Al-Bani, daripada Usman Am Nahari berkata: “Pada suatu
hari Nabi SAW menemui Fatimah Az-Zahara’ r.h. Baginda SAW dapati, dia
sedang menangis.”

Baginda SAW bersabda: “Permata hatiku! Apa yang menyebabkan dirimu
menangis?” Fatimah menjawab: “Aku teringat akan firman Allah Taala.”
“Dan, kami akan mehimpunkan, maka Kami tidak akan mengkhianati walau
seorang daripada mereka.” L

alu Nabi SAW pun menangis. Baginda SAW bersabda: “Wahai permata hatiku!
Sesungguhnya, aku teringat akan hari yang terlalu dahsyat. Umatku telah
dikumpulkan pada hari kiamat dikelilingi dengan perasaan dahaga dan
telanjang. Mereka memikul dosa mereka di atas belakang mereka. Air mata
mereka mengalir di pipi.” Fatimah r.h. berkata: “Wahai bapaku! Apakah
wanita tidak merasa malu terhadap lelaki?”

Baginda SAW menjawab: “Wahai Fatimah! Sesungguhnya, hari itu, setiap
orang akan sibuk dengan untung nasib dirinya. Adapun aku telah mendengar
Firman Allah Taala:” Bagi setiap orang dari mereka, di hari itu atau
satu utusan yang melalaikan dia.” ( Abasa: 37) Fatimah ra. bertanya: “Di
mana aku hendak mendapatkanmu di hari kiamat nanti, wahai bapaku?”
Baginda SAW menjawab: “Kamu akan menjumpaiku di sebuah telaga ketika aku
sedang memberi minum umatku.” Fatimah r.h. bertanya lagi: “Sekiranya aku
dapati kamu tiada di telaga?”

Baginda SAW bersabda: “Kamu akan menjumpaiku di atas Sirat sambil
dikelilingi para Nabi. Aku akan menyeru: “Tuhan Kesejahteraan! Tuhan
Kesejahteraan! Para malaikat akan menyambut: “Aamiin.”

Ketika itu juga, terdengar seruan dari arah Allah Taala lalu berfirman:
“Nescaya akan mengikuti kata-katanya pada apa yang kamu sembah.” Setiap
umat akan berkumpul dengan sesuatu yang mereka sembah. Ketika itu juga,
neraka Jahanam melebarkan tengkuknya lalu menangkap mereka sebagaimana
burung mematuk kacang.

Apabila seruan dari tengah Arsy kedengaran, maka manusia yang
menyembahNya datang beriring. Sebahagian daripada orang yang berdiri di
situ berkata: “Kami adalah umat Muhammad SAW!”

Allah Taala berfirman kepada mereka: “Mengapa kamu tidak mengikuti orang
yang kamu sembah?” Mereka berkata: “Kami tidak menyembah melainkan Tuhan
Kami. Dan, kami tidak menyembah selainNya.”

Mereka ditanya lagi: “Kami mengenali Tuhan kamu?” Mereka menjawab: “Maha
Suci diriNya! Tiada yang kami kenali selainNya.” Apabila ahli neraka
dimasukkan ke dalamnya untuk diazab, umat Muhammad SAW mendengar bunyi
pukulan dan jeritan penghuni neraka. Lalu malaikat Zabaniah mencela
mereka. Mereka berkata: “Marilah kita pergi meminta syafaat kepada
Muhammad SAW!”

Manusia berpecah kepada tiga kumpulan. 1. Kumpulan orang tua yang
menjerit-jerit. 2. Kumpulan pemuda. 3. Wanita yang bersendirian
mengelilingi mimbar-mimbar. Mimbar para Nabi didirikan di atas kawasan
lapang ketika kiamat.

Mereka semua berminat terhadap mimbar Nabi Muhammad SAW. Mimbar Nabi
Muhammad SAW terletak berhampiran dengan tempat berlaku kiamat. Ia juga
merupakan mimbar yang paling baik, besar dan cantik. Nabi adam as dan
isterinya Hawa berada di bawah mimbar Nabi SAW.

Hawa melihat ke arah mereka lalu berkata: “Wahai Adam! Ramai dari
zuriatmu dari umat Muhammad SAW serta cantik wajah mereka. Mereka
menyeru: “Di mana Muhammad?” Mereka berkata: “Kami adalah umat Muhammad
SAW. Semua umat telah mengiringi apa yang mereka sembah. Hanya tinggal
kami sahaja.

Matahari di atas kepala kami. Ia telah membakar kami. Neraka pula,
cahaya juga telah membakar kami. Timbangan semakin berat. Oleh itu
tolonglah kami agar memohon kepada Allah Taala untuk menghisab kami
dengan segera! Sama ada kami akan pergi ke syurga atau neraka.” Nabi
Adam as berkata: “Pergilah kamu dariku! Sesungguhnya aku sibuk dengan
dosa-dosaku. Aku mendengar firman Allah Taala: Dan dosa Adam terhadap
Tuhannya kerana lalai. Mereka pergi berjumpa nabi Nuh as yang telah
berumur, umur yang panjang dan sangat sabar. Mereka menghampirinya.
Apabila nabi Nuh as melihat mereka, dia berdiri.

Pengikut (umat Nabi Muhammad SAW) berkata: “Wahai datuk kami, Nuh!
Tolonglah kami terhadap Tuhan kami agar Dia dapat memisahkan di antara
kami dan mengutuskan kami dari ahli syurga ke syurga dan ahli neraka ke
neraka.” Nabi Nuh as berkata: “Sesungguhnya, aku sibuk dengan
kesalahanku. Aku pernah mendoakan agar kaumku dimusnahkan. Aku malu
dengan Tuhanku. Pergilah kamu berjumpa Ibrahim kekasih Allah Taala!
Mintalah kepadanya agar menolong kamu!”

Nabi Ibrahim as berkata: “Sesungguhnya aku pernah berbohong di dalam
usiaku sebanyak tiga pembohongan di dalam Islam. Aku takut dengan
Tuhanku. Pergilah kamu berjumpa Musa as! Mintalah pertolongan darinya!”

Nabi Musa as berkata: “Aku sibuk dengan kesalahanku. Aku pernah membunuh
seorang jiwa tanpa hak. Aku membunuhnya bukan dari kemahuanku sendiri.
Aku dapati dia melampaui batas terhadap seorang lelaki Islam. Aku ingin
memukulnya. Aku terperanjat kerana menyakitinya lalu menumbuk lelaki
tersebut. Ia jatuh lalu mati. Aku takut terhadap tuntutan dosaku.
Pergilah kamu berjumpa Isa as!”

Mereka pergi berjumpa nabi Isa a.s. Nabi Isa a.s. berkata: “Sesungguhnya
Allah Taala telah melaknat orang-orang Kristian.

Mereka telah mengambil aku, ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Taala.
Hari ini, aku malu untuk bertanya kepadaNya mengenai ibuku Mariam.”
Mariam, Asiah, Khadijah dan Fatimah Az-Zahra’ sedang duduk.

Ketika Mariam melihat umat Nabi Muhammad SAW dia berkata: “Ini umat Nabi
Muhammad SAW. Mereka telah sesat dari Nabi mereka.” Suara Mariam, telah
didengari oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Adam a.s. berkata kepada nabi
Muhammad SAW. “Ini umatmu, wahai Muhammad! Mereka berkeliling mencarimu
untuk meminta syafaat kepada Allah Taala.”

Nabi Muhammad SAW menjerit dari atas mimbar lalu bersabda: “Marilah
kepadaku, wahai umatku! Wahai sesiapa yang beriman dan tidak melihatku.
Aku tidak pernah lari dari kamu melainkan aku sentiasa memohon kepada
Allah Taala untukmu!” Umat Nabi Muhammad SAW berkumpul di sisinya. T

erdengar suara seruan: “Wahai Adam! Ke marilah kepada Tuhanmu!” Nabi
Adam as berkata: “Wahai Muhammad! Tuhanku telah memanggilku. Moga-moga
Dia akan meminta kepadaku.”

Nabi Adam as pergi menemui Allah Taala. Allah Taala berfirman kepadanya:
“Wahai Adam! Bangunlah dan hantarkan anak-anakmu ke neraka!” Nabi Adam
as bertanya: “Berapa ramai untukku kirimkan?” Allah Taala berfirman:
“Setiap seribu lelaki kamu hantarkan seorang ke syurga, 999 orang ke
neraka.”

Allah Taala berfirman lagi: “Wahai Adam! Sekiranya Aku tidak melaknat
orang yang berdusta dan Aku haramkan pembohongan, nescaya Aku akan
mengasihi anakmu keseluruhannya. Akan, tetapi, Aku telah janjikan syurga
bagi orang yang mentaatiKu Neraka pula bagi orang yang menderhakaiKu Aku
tidak akan memungkiri janji Wahai Adam! Berhentilah di sisi Mizan
(timbangan).

Sesiapa yang mempunyai berat pada kebaikannya daripada dosanya walaupun
seberat biji sawi, bawalah dia untuk memasuki syurga tanpa perlu
berunding denganKu! Sesungguhnya Aku telah menjadikan bagi mereka, satu
kejahatan dengan satu dosa.

Manakala satu kebaikan dengan sepuluh pahala agar memberitahu mereka
bahawa, sesungguhnya Aku tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka
melainkan setiap yang kembali akan dikembalikan dengan dosa bagi orang
yang melampaui batas.”

Nabi Adam as berkata: “Tuhanku! Penguasaku! Engkau lebih utama bagi
menghisab berbanding aku. Hamba itu adalah hambaMu dan Engkau Maha
Mengetahui sesuatu yang ghaib!”

Umat Muhammad SAW Diseru Meniti Sirat Allah Taala menyeru: “Wahai
Muhammad! Bawalah umatmu untuk dihisab dan lintaskan mereka di atas
Sirat yang dilebarkan. Panjangnya sejauh 500 tahun perjalanan.” Malaikat
Malik berdiri di pintunya (neraka). Dia menyeru: “Wahai Muhammad!

Sesiapa yang datang dari umatmu dan bersamanya ada perlepasan dari Allah
Taala, maka dia akan terselamat. Sekiranya sebaliknya maka, dia akan
terjatuh di dalam neraka. Wahai Muhammad! Katakan kepada orang yang
diringankan agar berlari! Katakan kepada orang yang diberatkan agar
berjalan!”

Nabi Muhammad SAW bersabda kepada malaikat Malik: “Wahai Malik! Dengan
kebenaran Allah Taala ke atasmu, palingkanlah wajahmu dari umatku
sehingga mereka dapat melepasi! Jika tidak, hati mereka akan gementar
apabila melihatmu.” Malaikat Malik memalingkan mukanya dari umat Nabi
Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW telah di pecahkan kepada sepuluh
kumpulan. Nabi Muhammad SAW mendahului mereka lalu bersabda kepada
umatnya: “Ikutlah aku wahai umatku di atas Sirat ini!”

Kumpulan pertama berjaya melintasi seperti kilat yang memancar.

Kumpulan kedua melintasi seperti angin yang kencang.

Kumpulan ketiga melintasi seperti kuda yang baik.

Kumpulan yang keempat seperti burung yang pantas.

Kumpulan yang kelima berlari.

Kumpulan keenam berjalan.

Kumpulan ketujuh berdiri dan duduk kerana mereka dahaga dan penat.
Dosa-dosa terpikul di atas belakang mereka. Nabi Muhammad SAW berhenti
di atas Sirat. Setiap kali, baginda SAW melihat seorang dari umatnya
bergayut di atas Sirat, baginda SAW akan menarik tangannya dan
membangunkan dia kembali.

Kumpulan kelapan menarik muka-muka mereka dengan rantai kerana terlalu
banyak kesalahan dan dosa mereka. Bagi yang buruk, mereka akan menyeru:
“Wahai Muhammad SAW!” Nabi Muhammad SAW berkata: “Tuhan! Selamatkan
mereka! Tuhan! Selamatkan mereka”! Kumpulan ke sembilan dan ke sepuluh
tertinggal di atas Sirat.

Mereka tidak diizinkan untuk menyeberang. Dikatakan bahawa, di pintu
syurga, ada pokok yang mempunyai banyak dahan. Bilangan dahannya tidak
terkira melainkan Allah Taala sahaja yang mengetahui. Di atasnya ada
kanak-kanak yang telah mati semasa di dunia ketika umur mereka dua
bulan, kurang dan lebih sebelum mereka baligh. Apabila mereka melihat
ibu dan bapa mereka, mereka menyambutnya dan mengiringi mereka memasuki
syurga. Mereka memberikan gelas-gelas dan cerek serta tuala dari sutera.

Mereka memberi ibu dan bapa mereka minum kerana kehausan kiamat. Mereka
memasuki syurga bersama-sama. Hanya tinggal, kanak-kanak yang belum
melihat ibu dan bapa mereka.

Suara tangisan mereka semakin nyaring. Mereka berkata: “Aku mengharamkan
syurga bagi diriku sehingga aku melihat bapa dan ibuku.” Kanak-kanak
yang belum melihat ibu dan bapa mereka telah berkumpul. Mereka berkata:
“Kami masih di dalam keadaan yatim di sini dan di dunia.” Malaikat
berkata kepada mereka: “Bapa-bapa dan ibu-ibu kamu terlalu berat dosa
mereka. Mereka tidak diterima oleh syurga akibat dosa mereka.”

Mereka terus menangis malah lebih kuat dari sebelumnya lalu berkata:
“Kami akan duduk di pintu syurga moga-moga Allah Taala mengampuninya dan
menyatukan kami dengan mereka.” Demikianlah! Orang yang melakukan dosa
besar akan dikurung di tempat pembalasan yang pertama oleh mereka iaitu
Sirat. Ia dipanggil “Tempat Teropong.” Kaki-kaki mereka akan tergantung
di Sirat.

Nabi Muhammad SAW melintasi Sirat bersama orang-orang yang soleh di
kalangan yang terdahulu dan orang yang taat selepasnya. Di hadapannya,
ada bendera-bendera yang berkibaran. Bendera Kepujian berada di atas
kepalanya. Apabila bendera baginda menghampiri pintu syurga, kanak-kanak
akan meninggikan tangisan mereka.

Rasulullah SAW bersabda: “Apa yang berlaku pada kanak-kanak ini?”
Malaikat menjawab: “Mereka menangis kerana berpisah dengan bapa dan ibu
mereka. “Nabi SAW bersabda: “Aku akan menyelidiki khabar mereka dan aku
akan memberi syafaat kepada mereka, Insya Allah.”

Nabi Muhammad SAW memasuki syurga bersama umatnya yang berada di
belakang. Setiap kaum akan kekal didalam rumah-rumah mereka. Kita
memohon kepada Allah Taala agar memasukkan kita di dalam keutamaan ini
dan menjadikan kita sebahagian daripada mereka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Kombes Pol Pasma Royce Awali Tugas Sebagai Kapolrestabes Surabaya Ziarah Makam Sunan Ampel

Kombes Pol Pasma Royce Awali Tugas Sebagai Kapolrestabes Surabaya Ziarah Makam Sunan Ampel . Sore hari ini, Jum’at (17/3/2023), Saya...

Mengawali Tugas Sebagai Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce Ziarah Makam Ki Ageng Bungkul

MENGAWALI TUGAS, ZIARAH MAKAM KI AGENG BUNGKUL. . Kapolrestabes Surabayakombes pasma royce didampingi PJU Polrestabes Surabaya Ziarah di makam Sunan...

Kegiatan Rutinan, Polres Kediri Kota Gelar Karomah

Kegiatan Rutinan, Polres Kediri Kota Gelar Karomah KEDIRI, Liputan Terkini - Kamis Rohani dan Mental Sampai di Hati (Karomah)...

Adem Disaat LDII, Senkom dan ASAD Siap Bersinergi Dengan Polres Kediri Kota

LDII, Senkom dan ASAD Siap Bersinergi Dengan Polres Kediri Kota Ketua LDII Kediri, Ketua Senkom Mitra Polri dan Ketua...